Lĩnh Vực Đất Đai, TN&MT

Thông báo mất GCN QSD đất số 1137QSDĐ ngày 28/5/1996 của Trần Văn Cần, thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân

Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất số 415/QSDĐ của bà Phùng Thị Thanh, thôn Thuận Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất 478 QSDĐ của Nhự Tiến Nam, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của hộ ông Lê Văn Thanh, thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Nguyễn Công Sơn (Tên trong giấy chứng nhận Nguyễn Công Sơn), thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn.

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất của ông Trần Thông Tin, vợ là Trần Thị Hợp, thôn Phú Long, xã Kỳ Phú

Thông báo số 71/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất của ông Nguyễn Văn Đại (đã chết), thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Tam, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong

Thông báo số 70/TB-TNMT về việc Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 49/QSDĐ ngày cấp 03/4/1995, cấp cho hôn ông Trần Quang Nam (tên thường gọi là Trần Giang Nam), địa chỉ thửa đất Thôn Châu Long, xã Kỳ Châu theo Quyết định của Tòa án.

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Nguyễn Xuân Đại (tên trong GCN QSD đất Nguyễn Xuân Hiến), thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Phạm Công Tuân (đã chết),bà Phạm Thị Cườm, thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc