Lĩnh Vực Đất Đai, TN&MT

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số D0354809, số vào sổ 453/QSDĐ, ngày 06/4/1995 cấp cho hộ bà Lê Thị Vinh (tên trong GCN QSD đất là Lê Vinh), địa chỉ xã Kỳ Tân

Thông báo số 97 về việc mất GCN QSD đất số K039950, số vào sổ 561/QSDĐ, ngày 21/02/1998 cấp cho hộ ông Nguyễn Nhoan

Thông báo số 98 TNMT về việc mất GCN QSD đất số 889/QSDĐ ngày 01/8/1995 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hương, thôn Tân Phong, xã Kỳ Giang

Thông báo số 99/TB-TNMT về việc mất GCN QSD đất số 922/QSDĐ ngày 26/11/2018 cấp cho hộ bà Trần Thị Tiến, thôn Tân Phong, xã Kỳ Giang

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 508/QSDĐ ngày 01/8/1995 cấp cho hộ ông Nguyễn Lành (Nguyễn Văn Lành), thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang

Thông báo số 89/TB-TNMT Thông báo về việc mất GCN QSD đất số K174062, số vào sổ 245QSDĐ, ngày cấp 21/02/1998, cấp cho bà Nguyễn Thị Cần, thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng

Thông báo số 90/TB-TNMT về việc Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 485/QSDĐ, ngày 02/10/1997 cấp cho Hà Huy Hoà (tên trong GCN QSD đất Lê Văn Hoà)

Thông báo về việc cấp GCN QSD đất cho ông Nguyễn Huy Hồng, thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Trung

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 1124/QSDĐ ngày 21/02/1998 của Trần Văn Khềnh, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng

Thông báo mất GCN QSD đất số 344/QSDĐ ngày 02/10/1997 của Nguyễn Ty, thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn

Thông báo mất GCN QSD đất số 497/QSDĐ ngày 28/5/1996 của Nguyễn Văn Đồng, thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân