LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TN&MT

Về việc đăng tải thông báo, công bố các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy để cấp đổi (do bị mất, bị thất lạc...)

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ ông Lại Văn Lý, bà Nguyễn Thị Hương, địa chỉ thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh)

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hộ Nguyễn Thị Thanh Trâm - thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú)

Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ ông Dương Văn Lĩnh thôn Tân Thành, xã Kỳ Giang

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng