LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TN&MT

Thông báo số 70/TB-TNMT về việc Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 49/QSDĐ ngày cấp 03/4/1995, cấp cho hôn ông Trần Quang Nam (tên thường gọi là Trần Giang Nam), địa chỉ thửa đất Thôn Châu Long, xã Kỳ Châu theo Quyết định của Tòa án.

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Nguyễn Xuân Đại (tên trong GCN QSD đất Nguyễn Xuân Hiến), thôn Hải Vân, xã Kỳ Đồng

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Phạm Công Tuân (đã chết),bà Phạm Thị Cườm, thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Lê Công Khánh, bà Nguyễn Thị Dục thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình bà Lê Thị Thía (tên trong GCN là Hoàng Thị Thía), thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh)