Kế hoạch

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1118/KH-UBND 16/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên...
02/KH-BCĐ 14/11/2017 Ban chỉ đạo huyện Kế hoạch Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 (Từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017)
1095/KH-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch tinh giản biên chế công...
1097/KH-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các xã năm 2017
1098/KH-UBND 10/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà...
1081/KH-UBND 07/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 tại Uỷ ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các...
1058/KH-UBND 03/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
08/KH-HĐND 02/11/2017 HĐND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
09/KH-HĐND 02/11/2017 HĐND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
1009/KH-UBND 24/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Kỳ Anh năm 2018
1004/KH-UBND 23/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai tập huấn đào tạo sử dụng phần mềm "Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc" cấp xã trên địa...
990/KH-UBND 20/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải...
985/KH-UBND 18/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch kiểm tra, phúc tra danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017
968/KH-UBND 16/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch kiểm tra, phúc tra danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2017
911/KH-UBND 28/09/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2017
673/KH-UBND 20/07/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh (giai đoạn 2012-2017)
429/KH-UBND 17/05/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018
399/KH-UBND 10/05/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập thành...
317/KH-UBND 17/04/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức Lế hội khai trương mùa du lịch biển huyện Kỳ Anh năm 2017
263/KH-UBND 30/03/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Kỳ Anh