Kế hoạch

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
686/KH-UBND 02/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn...
668/KH-UBND 26/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)
624/KH-UBND 15/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6 -...
624/KH-UBND 15/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6 -...
67/KH-HĐND 08/06/2018 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
68/KH-HĐND 08/06/2018 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
569/KH-UBND 04/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình...
567/KH-UBND 04/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống gia đình
248/KH-UBND 21/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch về việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4 năm 2018
253/KH-UBND 21/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018
242/KH-UBND 19/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tuyển dụng viên chức về làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (đợt 2)
204/KH-UBND 13/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2018
213/KH-UBND 13/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện chương trình Việc làm - Dạy nghề năm 2018
216/KH-UBND 13/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện
188/KH-UBND 07/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Tổ...
176/KH-UBND 02/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ...
06/KH-BCĐ 30/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành VSATTP tại bếp ăn bán trú các trường học trên địa bàn huyện năm 2017
1161/KH-HĐQS 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018
06/KH-HĐQS 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018
1136/KH-UBND 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường công...