Kế hoạch

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
89/KH-UBND 23/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Duy trì, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện...
88/KH-UBND 23/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm...
77/KH-UBND 18/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Triển khai thực hiện cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác...
76/KH-UBND 18/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2019
70/KH-UBND 17/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức Lễ phát động ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi năm 2019
72/KH-UBND 17/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Kỳ...
66/KH-UBND 16/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện Kỳ Anh...
64/KH-UBND 15/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Kỳ Anh năm 2019
50/KH-UBND 09/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
32/KH-UBND 07/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Kỳ Anh năm 2019
21/KH-UBND 05/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019
01/KH-BCĐ 02/01/2019 BCĐ liên ngành VSAT thực phẩm huyện Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm...
1224/KH-UBND 21/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học tiểu học (đợt 2) năm học 2018-2019
1209/KH-UBND 14/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Lâm...
1187/kH-UBND 09/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế tại trạm y tế các xã
12/KH-HĐND 06/11/2018 HĐND huyện Kỳ Anh Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
13/KH-HĐND 06/11/2018 HĐND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
1019/KH-UBND 27/09/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch điều tra., rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
855/KH-UBND 16/08/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, phần mềm...
690/KH-UBND 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng...