Kế hoạch

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
623/KH-UBND 28/05/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019
577/KH-UBND 17/05/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019
02/KH-BCĐ 29/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
297/KH-UBND 22/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch
249/KH-UBND 13/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
252/KH-UBND 13/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tập huấn phổ biến kiến thức Phòng chống thiên tai năm 2019
245/KH-UBND 12/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn...
238/KH-UBND 11/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
202/KH-UBND 28/02/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Hành động Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
199/KH-UBND 27/02/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Kiểm tra và đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và...
189/KH-UBND 26/02/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2019
166/KH-UBND 20/02/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tổ chức tập huấn xây dựng Hương ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 và xây dựng các danh...
164/KH-UBND 19/02/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn huyện
154/KH-UBND 15/02/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2019)
151/KHUBND 14/02/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018
127/KH-UBND 31/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019
99/KH-UBND 25/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019 (Kế hoạch này thay thế KH số 85/KH-UBND ngày 23/01/2019)
85/KH-UBND 23/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019
90/KH-UBND 23/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên...
92/KH-UBND 23/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2019.