Hệ Thống Chính Trị

Ngày 9/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kế hoạch, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND...

Chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng của Quốc hội, HĐND, được tổ chức công khai, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền. Đồng...

Thực hiện thông báo số 78 của Chủ tịch UBND tỉnh và kế hoạch 199 ngày 27/2/2019 của UBND huyện Kỳ Anh về việc phúc tra toàn diện kết quả hộ nghèo và cận nghèo dựa trên nền phiếu cũ điều tra của năm 2018. Sau một thời gian triển khai một số xã đã gần xong, để đôn...