Giấy mời

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
05/GM-UBND 05/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm...
15/GM-UBND 15/01/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp bàn xử lý dứt điểm về bồi thường, hỗ trợ hải sản tồn kho bị ảnh hưởng do sự cố môi...
08/GM-UBND 08/01/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018
07/GM-UBND 05/01/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời hopp UBND huyện (07h30p ngày 09/01/2018) (Đề nghị các đại biểu khai thác in sao tài liệu dự họp)
06/GM-UBND 05/01/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất
04/GM-UBND 04/01/2018 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp (7h30' ngày 05/01/2018)
253/GM-UBND 05/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời làm việc với Ban An toàn Giao thông tỉnh
252/GM-UBND 04/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời làm việc với Hội đồng thẩm định xác định chỉ số Cải cách hành chính
54/GM-HĐND 04/12/2017 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh Giấy mời tham gia thảo luận các nội dung trình kỳ hop thứ 5 HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện...
250/GM-UBND 01/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp quán triệt và hướng dẫn sử dụng hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho cán...
249/GM-UBND 28/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời giao ban Ủy ban nhân dân huyện (13h30' ngày 01/12/2017)
247/GM-UBND 27/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời hỏa tốc Họp Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ...
244/GM-UBND 22/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Họp Ủy ban nhân dân huyện
245/GM-UBND 22/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Đề án sản xuât...
241/GM-UBND 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp ngày Sáng ngày mai (ngày 22/11/2017)
240/GM-UBND 20/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp soát xét kết quả thực hiện công tác bồi thường sự cố môi trường biển, công tác GPMB các dự án...
237/GM-UBND 15/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời họp lấy ý kiến dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện...
236/GM-UBND 15/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời hội thảo Đề án Kiểm soát mắt cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017 - 2025
233/GM-UBND 13/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời làm việc với Đoàn kiểm tra ứng dụng CNTT của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
51/GM-HĐND 13/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 5 tại xã Kỳ Lạc