Giải quyết Khiếu nại, tố cáo

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023. Tham dự có các đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.

Sáng ngày 05/01/2023, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thực hiện Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1 theo quy định. Tham dự có đại diện Ban Tiếp công dân huyện, Hội đồng BT- TĐC- GPMB huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Kỳ...

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh vừa tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2022. Tham dự có các đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Sáng ngày 21/11, đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 11/2022 với công dân các xã Kỳ Phong, Kỳ Tây, Kỳ Tân, Kỳ Giang, Kỳ Văn...