Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chỉ tịch UBND huyện tại buổi làm việc rà soát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tồn đọng quá hạn

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèm