Dự án, đề tài khoa học

Chiều ngày 16/11, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức họp lấy ý kiến xây dựng đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2018 – 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện các phòng ban liên quan, Chủ tịch UBND 21 xã. Đồng chí Bùi...

  Chiều ngày 14/5, huyện Kỳ Anh đã tổ chức chấm cuộc thi sáng tạo khoa học kỷ thuật thanh thiếu niên- nhi đồng toàn huyện năm 2016.

  Chiều 30/3, tại Trường Tiểu học Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh lễ phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 7. Về tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, Bùi...

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng