Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu giá tại khu vực quy hoạch phân lô đất ở khu vực vùng Cồn Gát thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh

22:31 13/06/2018

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèmĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng