Danh mục Công khai thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
102/KH-UBND 20/01/2022 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2022
246/QĐ-UBND 19/01/2022 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
93/CTR-UBND 18/01/2022 UBND huyện Kỳ Anh Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
97/KH-UBND 18/01/2022 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học trung học cơ sở huyện Kỳ Anh đến...
80/KH-UBND 17/01/2022 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Kỳ Anh năm 2022
03/QĐ-CQ 14/01/2022 Cơ quan UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan HĐND và UBND huyện Kỳ Anh
53/UBND-KTHT 12/01/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc bổ sung thông tin quyết toán khối lượng, kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2021
26-KH/HU 06/01/2022 Huyện ủy Kỳ Anh Kế hoạch Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ,các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của...
15/QĐ-UBND 04/01/2022 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm Tết nguyên đán Nhâm Dần, mùa Lễ hội...
01/TP 02/01/2022 Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh Công văn về việc cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2022
23/NQ-HĐND 31/12/2021 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh - xã hội, giai đoạn 2022-2025
25/NQ-HĐND 31/12/2021 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
27/NQ-HĐND 31/12/2021 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện
7025/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định
9/KH-BCĐ 31/12/2021 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội...
2017/ĐA-UBND 23/12/2021 UBND huyện Kỳ Anh Đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Kỳ Anh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
01/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQ 03/12/2021 Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ huyện Kỳ Anh Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và UBMTTQ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026
5280/QĐ-UBND 20/10/2021 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ...
5271/QĐ-UBND 18/10/2021 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/2021/QĐ-UBND 06/10/2021 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh