Danh mục Công khai thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
932/UBND-KTHT 14/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về viêc tăng cường kiểm tra, xử lý xe vi phạm quá khổ, quá tải và xe khách đón trả khách, xe đưa đón học...
909/PA-UBND 09/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Phương Án Số hóa, nâng cấp, sửa chữa toàn bộ hệ thống truyền thanh cho toàn huyện năm 2022
114/BC-UBND 09/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác...
899/UBND-KTHT 08/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn V/v đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số công trình hoàn trả, kết nối dân sinh do ảnh hưởng của đường...
896/UBND-KTHT 08/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn V/v rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn huyện
895/UBND-KTHT 08/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc hỗ trợ kỹ thuật di dời đèn tín hiệu giao thông tại Km553+500 Quốc lộ 1
35/CV-KTHT 08/06/2022 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh Công văn V/v hoàn thiện bổ sung hồ sơ trình thẩm định thiết kế dự toán công trình phục vụ sản xuất đường Lâm...
01/UBND-KTHT 07/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc ý kiến thẩm định báo cáo KTKT công trình “Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn từ xã Kỳ...
02/UBND-KTHT 07/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc ý kiến thẩm định báo cáo KTKT công trình “Nâng cấp tuyến đường vành đai bảo vệ rừng phòng...
03/UBND-KTHT 07/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc ý kiến thẩm định báo cáo KTKT công trình “Nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ...
868/UBND-KTHT 03/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số công trình hoàn trả, kết nối dân sinh do ảnh hưởng của...
1121/QĐ-UBND 01/06/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định phê duyệt bổ sung KHSDĐ năm 2022 huyện Kỳ Anh
19/TP 31/05/2022 Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh Công văn V/v cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2022
795/HD-UBND 24/05/2022 UBND huyện Kỳ Anh Hướng dẫn Tổng kết các phong trào thi đua và khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
784/UBND-NV 23/05/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc rà soát, giới thiệu điển hình xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022
748/UBND-KTHT 18/05/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng dọc theo các tuyến đường huyện, đường, đường liên xã
729/UBND-GDĐT 16/05/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn huy động xã hội hóa, vận động tài trợ năm học 2022-2023
719/KH-UBND 13/05/2022 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
709/UBND-LĐTBXH 11/05/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn V/v triển khai thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg
673/UBND-KTHT 06/05/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn v/v tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng người dân vi phạm sử dụng lòng, lề đường để họp...