Danh mục Công khai thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1858/UBND-KTHT 21/11/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bãi...
1857/UBND-KTHT 21/11/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc kiểm tra công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh, đường trong khu kinh tế, đường huyện, đường...
1803/UBND-KTHT 10/11/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa...
1788/UBND-KTHT 08/11/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề xuất danh sách các trường hợp gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai nạn...
1780/UBND-KTHT 08/11/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn...
1664/UBND-KTHT 19/10/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính...
1604/UBND-KTHT 06/10/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc rà soát dự kiến phương án trồng cây bóng mát trên các đoạn đường huyện qua địa bàn.
1500/UBND-KTHT 22/09/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương 7 tháng đầu...
223/BC-UBND 16/09/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Báo cáo Kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
224/BC-UBND 16/09/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Báo cáo Kết quả thực hiện Công điện số 07/CĐ - UBND ngày 21/06/2022 của UBND tỉnh về chấp hành quy định phòng chống...
1401/UBND-KTHT 07/09/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND và kết quả công tác đảm bảo TTATGT 9 tháng...
1399/UBND-KTHT 07/09/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc thông tin, số liệu về hệ thống đèn tín hiệu trên địa bàn huyện
3134/QĐ-UBND 10/08/2022 UBND huyện Kỳ Anh Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
40/NQ-HĐND 29/07/2022 HĐND huyện Kỳ Anh Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
2572/QĐ-UBND 27/07/2022 UBND huyện Kỳ Anh Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022
1026/UBND-KTHT 30/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xử lý các hộ dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ...
2095/QĐ-UBND 30/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định Về việc phá dỡ công trình vi phạm
21/TP 29/06/2022 Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh Công văn v/v cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2022
993/UBND-KTHT 24/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc chấp hành qui định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
978/UBND-KTHT 22/06/2022 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc quy hoạch tuyến đường GTNT phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp tuần tra bảo vệ rừng ven...