Danh mục Công khai thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
257/GM-UBND 03/07/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 05/7/2023
171/TB-UBND 05/05/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/6/2023
146/TB-UBND 05/05/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/5/2023
162/GM-UBND 04/05/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 05/5/2023
120/TB-UBND 06/04/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2023
118/GM-UBND 04/04/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 05/4/2023
79/TB-UBND 07/03/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/3/2023
70/GM-UBND 02/03/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 06/3/2023
14/TB-UBND 06/02/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/02/2023
26/GM-UBND 02/02/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 05/01/2023
94/UBND-KTHT 19/01/2023 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xử lý vi phạm HLATĐB trên địa bàn huyện Kỳ Anh
31/KH-UBND 09/01/2023 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh KH Tổ chức trồng cây trên các tuyến đường huyện để đạt tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới
01/GM-UBND 03/01/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 05/01/2023
2083/UBND-KTHT 28/12/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội...
2059/UBND-KTHT 26/12/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Công văn về việc góp ý hướng tuyến, vị trí nhà ga dự kiến của Dự án đường săt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam
1985/UBND-KTHT 12/12/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh CV về việc đề nghị xử lý vi phạm hành lang ATGTĐB trong tháng 11/2022
146/TTr-UBND 05/12/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong phong trào “Xây dựng và phát triển GTNT - miền núi”, phong...
1/BC-BATGT 02/12/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh Báo cáo Công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023
1915/UBND-KTHT 30/11/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh V/v cho ý kiến hồ sơ báo cáo giữa kỳ Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng...
1865/UBND-KTHT 21/11/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh CV về việc hướng dẫn chấm điểm, xếp loại công tác đảm bảo ATGT năm 2022