Danh mục Công khai thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
8160/QĐ-UBND 17/11/2023 UBND huyện Kỳ Anh Về việc thi hành kỷ luật công chức cấp xã
8161/QĐ-UBND 17/11/2023 UBND huyện Kỳ Anh Về việc thi hành kỷ luật công chức cấp xã
7944/QĐ-UBND 08/11/2023 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của UBND huyện Kỳ Anh
487/GM-UBND 01/11/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 06/11/2023
421/TB-UBND 01/11/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2023
02/TB-UBND 06/10/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2023
421/GM-UBND 03/10/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 05/10/2023
Số: 325/TB-UBND 02/10/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
Số: 31 /TP 30/09/2023 Phòng Tư pháp huyện V/v cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2023
Số: 1751/KH- UBND 29/09/2023 UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch Khắc phục tồn tại, hạn chế của của kết luận thanh tra số 01/KL-CA-TTr ngày 23/8/2023 của Công an tỉnh
6829/QĐ-UBND 27/09/2023 UBND huyện Kỳ Anh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thí sinh có kết quả liền kề trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Kỳ Anh năm học...
07/TB-HĐTD 27/09/2023 UBND huyện Kỳ Anh THÔNG BÁO Thí sinh có kết quả liền kề trúng tuyển viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024 hoàn thiện hồ sơ theo quy...
324/TB-UBND 26/09/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp...
332/TB-UBND 06/09/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2023
305/TB-UBND 06/09/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/9/2023
29/TP 31/08/2023 Phòng Tư pháp V/v cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật tháng 09/2023
358/GM-UBND 31/08/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 05/9/2023
278/TB-UBND 07/08/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 04/8/2023
312/GM-UBND 02/08/2023 UBND huyện Kỳ Anh Giấy mời Tiếp dân định kỳ ngày 04/8/202
229/TB-UBND 06/07/2023 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2023