Công văn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1019/UBND-VP 26/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo rà soát kết quả thực hiện XD NTM của các xã về đích năm 2017 thay cho việc tổ chức giao...
1014/UBND-VP 25/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc triển khai hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực...
10/HĐTĐKT 17/10/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc nộp Sáng kiến kinh nghiệm đợt 2 năm 2017
889/UBND-NN 19/09/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc tập trung đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10
75-CV/BTGHU 07/09/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh Công văn về việc tuyên truyền hoạt động Khu kinh tế Vũng áng sau sự cố môi trường biển
140/PCTT 28/08/2017 Văn phòng thường trực phòng chống lụt... Về việc cảnh báo thời tiết mưa rào và dông trên địa bàn tỉnh
810/UBND-VP 25/08/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ATGT trong những tháng cuối năm 2017
5329 /UBND-KGVX1 23/08/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v tuyển dụng lao động cho Công ty Formosa
5245/ UBND-XD 21/08/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Công văn V/v tuyên truyền việc sử dụng hình thức hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh
744/UBND-TNMT 08/08/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề xuất Dự án xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên...
731/UBND-YT 02/08/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết Dengue
117/VHTT 26/07/2017 Phòng VH-TT huyện Kỳ Anh Công văn v/v tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng Internet năm 2017
701/UBND-NV 25/07/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đánh giá, xếp loại đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội các xã 6 tháng đầu...
607/UBND-VHTT 04/07/2017 UBND huyện Công văn về việc thực hiện Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính Phủ
572/UBND-VP 21/06/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc cảnh báo hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo và tự giới thiệu nhận là...
400/UBND-VHTT 10/05/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh
04/BCĐ-TĐT-KH 10/04/2017 Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Kế hoạch Phân công và nội dung kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế
222/UBND-VP 17/03/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn v/v Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tại xã Kỳ Châu (7h30' ngày 19/3/2017 - Chủ nhật)
205/UBND-VHTT 16/03/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn v/v đăng ký sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh (mail Hà Tĩnh)
211/UBND-YT 16/03/2017 UBND huyện Kỳ Anh Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người