Công văn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
694/UBND-TCKH 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xây dựng dự toán chi và sử dụng nguồn thủy lợi phí năm 2018
693/UBND-TCKH 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn đôn đốc báo cáo tình hình quyết toán, tất toán các dự án hoàn thành
692/UBND-TCKH 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn đôn đốc báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia
685/UBND-LĐ 02/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em
684/UBND-LĐ 02/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn phê bình chậm báo cáo đánh giá giữa kỳ Tiểu dự án 2,3,4 thuộc Dự án 1 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi...
678/UBND-VP 29/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xin phép cử Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thay.
674/UBND-VHTT 28/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai...
675/UBND-VHTT 28/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc rà soát, cập nhật thông tin trên Trang/cổng thông tin điện tử
672/UBND-TCKH 27/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2018.
661/UBND-VP 26/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn yêu cầu thực hiện nghiêm Quyết định gửi nhận văn bản và ký số các văn bản điện tử khi gửi đến UBND...
653/UBND-TP 25/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
649/UBND-NTM 22/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xin ý kiến sử dụng nguồn kinh phí khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
644/UBND-VHTT 21/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng
640/UBND-NV 20/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng
634/UBND-NV 19/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc hướng dẫn xây dựng hồ sơ và thời gian đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn
611/UBND-NTM 12/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi và tháng cao điểm xây dựng KDC mẫu, vườn mẫu
603/UBND-VP 11/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc giao chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp giữa năm 2018, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
595/UBND-NN 08/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc xây dựng phương án phòng, chống thiên tai năm 2018
592/UBND-LĐ 08/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xậm hại trẻ em và tai nạn đuối nước ở trẻ
590/UBND-YT 07/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đôn đốc thực hiện khám, tạo lập hồ sơ sức khỏe người dân và xây dựng cơ sở Y tế...