Công văn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
690/PA-UBND 12/06/2019 UBND huyện Kỳ Anh Phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra...
630/UBND-NV 29/05/2019 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc rà soát nhu cầu và đăng ký số lượng tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên
479/UBND-VP 02/05/2019 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại...
317/UBND-TCKH 27/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc phối hợp rà soát, bổ sung bộ TTHC về lĩnh vực đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn
316/UBND-TCKH 27/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề xuất danh mục sử dụng nguồn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2019
311/UBND-NN 25/03/2019 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn do mắc bệnh truyền nhiễm
101/HĐND 14/12/2018 HĐND huyện Công văn về việc triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX
1040/UBND-VP 01/10/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018
726/UBND-QLDA 11/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình
722/UBND-LĐ 11/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định 49/2015/QĐ TTg, của Thủ...
707/UBND-KT&HT 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban...
708/UBND-KT&HT 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn góp ý vào Dự thảo Thông tư hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 91/2012TT-BTC
709/UBND-KT&HT 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và tạp hóa
113/BC-UBND 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo về việc xin điều chỉnh địa điểm xây dựng công trình nhà học lý thuyết 2 tầng Trường THCS Giang Đồng
710/UBND-KT&HT 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc góp ý vào Dự thảo Thông tư hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 91/2012TT-BTC
698/UBND-NN 04/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
701/UBND-VHTT 04/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc danh sách đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên...
702/UBND-VP 04/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đôn đốc mở tài khoản chuyên thu tại Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Kỳ Anh
691/UBND-VP 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc đề xuất hoạt động bổ sung cho Kế hoạch CTNS 2018 của Dự án RALG Hà Tĩnh
687/UBND-TCKH 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Công văn về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn