CÔNG KHAI MINH BẠCH THÔNG TIN

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu thực kể từ ngày 1/1/2019. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 Điều.

Để giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức, cá nhân và sức khỏe, tính mạng của công dân theo quy định của pháp luật Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm chấp...

Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm học 2018-2019

Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2018

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018

Sáng ngày 17/8, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về Đấu giá tài sản và chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Dự hội nghị tập huấn lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ...

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ