Danh sách cơ quan, đợt vị đạt chuẩn Văn hóa

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

​*****

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Danh hiệu được công nhận

Năm công nhận

1

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu

Cơ quan đạt chuẩn văn hóa

2016

2

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

Đơn vị đạt chuẩn văn hóa

2016

3

Trường Mầm non xã Kỳ Hải

Đơn vị đạt chuẩn văn hóa

2016