Chuyển đổi số

Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh vừa phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa và công nghệ, VNPT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng ISO và sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TUU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện. Dự lớp tập huấn...

Sáng ngày 31/3, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao trình độ về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đồng chí Dương Thị Vân Anh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng dự.

Sáng ngày 21/01/2022, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Hà Tĩnh họp bàn các nội dung nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sáng nay 18/1 Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...