Nông Thôn Mới

Kỳ Tây là một xã miền núi thuần nông có xuất phát điểm thấp, kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa phát triển. Vì thế, BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Kỳ Tây xác định, công tác vận động,...

Sau quá trình thực hiện thí điểm và mang lại thành công tại một số hộ dân, đến nay các mô hình vườn mẫu được xã kỳ văn chọn để nhân ra diện rộng. Sau hơn một thời gian triển khai cho thấy có nhiều khu dân cư được chỉnh trang, nhiều vườn hộ được cải tạo, phát...

Sáng ngày 23/8, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại thôn Bắc Xuân, xã Kỳ Tây, cùng đi có đồng chí Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Phát triển kinh tế đã và đang là hướng đi đúng đắn và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Trong quá trình phấn đấu đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã miền núi Kỳ Trung tiếp tục chỉ đạo khai thác tiềm năng, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế...

Kỳ Lạc là một trong 2 xã vùng thượng khó khăn nhất của huyện Kỳ Anh phấn đấu đạt chuẩn NTM cuối năm 2021. Mục tiêu này đang được triển khai với những chuyển động mạnh mẽ từ nội lực của địa phương và sự đồng hành quyết liệt của Cấp ủy Đảng, Chính quyền,...

Sáng ngày 11/8, đ/c Trần Đình Gia, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quộc hội tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, đi kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, đã đi kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 27/7, Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thẩm định, đánh giá mức độ đạt chuẩn Tiêu chí 20 - Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đợt 1 năm 2021 trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Trong Thời gian 1 ngày, đoàn kiểm tra do Văn phòng NTM tỉnh làm trưởng đoàn phối hợp các ban nghành chức năng đi kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm ( OCOP ) tại huyện Kỳ Anh.

Đó là một trong những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh).

Để phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở mức cao và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình; thời gian qua xã Kỳ Thư đã phát động toàn dân ra quân xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là phong trào giao thông nông thôn,...

Thời gian qua xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu ở xã Kỳ Thư đã trở thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn, đảm bảo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng nông thôn mới bền vững, hướng tới mục tiêu đưa nông thôn...