Chỉ thị

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
08/CT-UBND 28/05/2019 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
07/CT-UBND 14/05/2019 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
06/CT-UBND 24/04/2019 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ...
05/CT-UBND 09/04/2019 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc quản lý thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân
04/CT-UBND 19/02/2019 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm...
03/CT-UBND 21/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên...
01/CT-UBND 15/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
02/CT-UBND 15/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán...
10/CT-UBND 31/10/2018 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công nhận lại đất ở có nguồn gốc sử...
09/CT-UBND 09/08/2018 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất...
07/CT-UBND 05/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
08/CT-UBND 05/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Kỳ Anh
06/CT-UBND 21/05/2018 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm...
04/CT-UBND 27/02/2018 UBND huyện Kỳ Anh Chị thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm...
02/CT-UBND 08/01/2018 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018
03/CT-UBND 08/01/2018 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
08/CT-UBND 01/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời và...
19 - CT/HU 01/06/2017 Huyện ủy Kỳ Anh Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thương binh liệt sỹ - Người có công và tổ chức các hoạt...
06/CT-UBND 23/05/2017 UBND huyện Kỳ Anh Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện
07/CT-UBND 21/03/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Chỉ thị về việc chấn chỉnh hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập