CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

16:34 21/02/2017

A. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện

Điện thoại: 0393965678 - Email: ubkyanh@hatinh.gov.vn
- Chánh Văn phòng: Cao Xuân Hùng
Điện thoại: 0943691182 - Email: caoxuanhung.ka@hatinh.gov.vn

- Phó Văn phòng: Nguyễn Thị Cẩm Linh
Điện thoại: 0914826222 - Email: camlinh.ka@hatinh.gov.vn

- Phó Văn phòng: Trần Thị Hồng Hạnh

Điện thoại: 0979017495 - Email: honghanh.ka@hatinh.gov.vn

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nam
Điện thoại: 0984078078 - Email: nguyenvannam.ka@hatinh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Chu Thị Lê Linh

- Điện thoại: 0982719991 - Email: lelinh.ka@hatinh.gov.vn

3. Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Trưởng phòng:
Điện thoại:  - Email:

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Sỹ Ba

- Điện thoại: 0989656899 - Email: nguyensyba.ka@hatinh.gov.vn

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Điện thoại: 03 9 3865478
- Trưởng phòng: Phan Công Toàn
Điện thoại:
0989656809 - Email: toanphan.ka@hatinh.gov.vn
- Phó Trưởng phòng: Dương Đình Loan

Điện thoại: 0912529738 - Email: duongloan.ka@hatinh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Võ Xuân Hiển
Điện thoại: 0912487955 - Email: voxuanhien.ka@hatinh.gov.vn

5. Phòng Kinh tế & Hạ tầng
- Trưởng phòng: Trương Thanh Long
Điện thoại: 0989849192 - Email: thanhlong.ka@hatinh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Phan Đức Phú
Điện thoại: 0918442775 - Email: phanphu.ka@hatinh.gov.vn

6. Phòng Lao động – TB&XH

- Trưởng phòng: Võ Xuân Bằng

Điện thoại: 0919842456, 0964503888 - Email: voxuanbang.ka@hatinh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Trần Hồng Quân

Điện thoại: 0975865777 - Email: hongquan.hsq@hatinh.gov.vn

7. Phòng Nội vụ
- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Thắng
Điện thoại: 0989067663 - Email: nguyenxuanthang.ka@hatinh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Lê Quang Trung

Điện thoại: 0916223558 - Email: quangtrung.ka@hatinh.gov.vn

8. Thanh tra
- Chánh thanh tra:
Điện thoại:  - Email:

- Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Văn Thuật

- Điện thoại: 0988719518 - Email: hoangvanthuat.ka@hatinh.gov.vn

9. Phòng Tư pháp (Điện thoại: 0 39 38 6572 6)

- Phó trưởng phòng: Lê Đình Nhất

Điện thoại: 0979972260 - Email: ledinhnhat.ka@hatinh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Bé

- Điện thoại: 0975265161 - Email: ngocbe.ka@hatinh.gov.vn

10. Phòng Văn hóa – Thông tin
- Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Đương
Điện thoại: 0913048062 - Email: nguyenthanhduong.ka@hatinh.gov.vn

1 1 . Phòng Y tế
- Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại: 0986354216 - Email: tiendungkyhoa.ka@hatinh.hov.vn

1 2 . Phòng Giáo dục – Đào tạo
- Trưởng phòng: Nguyễn Anh Hoan
Điện thoại: 0989733536 - Email: anhhoannv.ka@hatinh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải Đường

Điện thoại: 0917895818, 0982597818 - Email: haiduong.gdka@hatinh.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Quý

Điện thoại:  - Email: nguyenthanhquy.ka@hatinh.gov.vn

1 3 . Chi cục Thống kê ( Điện thoại: 039 386 53 7 2)
- Chi cục trưởng: Ngô Đức Tiến
ĐT: 0987415699 - Email: ngoductien.ka@hatinh.gov.vn

1 4 . Văn phòng điều phối NTM
- Phó Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Chánh Văn phòng: Võ Xuân Hiển
Điện thoại: 0912487955 - Email: voxuanhien.ka@hatinh.gov.vn

B. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện (Ban A)
- Giám đốc: Võ Xuân Thành

Điện thoại: 0984077768 - Email: voxuanthanh.ka@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Phan Việt Hùng

- Điện thoại: 0912344533, 0978766669 - Email: viethung.ka@hatinh.gov.vn

2. Trung tâm Y tế

- Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Khoa

Điện thoại: 0988986682 - Email: nguyenduckhoa.ka@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Hồ Giang Nam

Điện thoại: 0917773569 - Email: hogiangnam.ka@hatinh.gov.vn

3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông

- Giám đốc: Nguyễn Văn Mạnh

Điện thoại: 0823089888 - Email: vanmanh.ka@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Phan Văn Thoại

- Điện thoại: 0967604456 - Email: phanvanthoai.ka@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Minh

- Điện thoại: 0985676838 - Email: tienminh.ka@hatinh.gov.vn

5. Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN
- Giám đốc:
Điệnthoai:  - Email:

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thái

Điện thoại: 0987848036 - Email: nguyenvanthai.ka@hatinh.gov.vn

6. Hội Chữ thập đỏ

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Hưởng

Điện thoại: 0975294319 - Email: nguyenthihuong.ka@hatinh.gov.vn

- Phó Chủ tịch hội: Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 0962104567 - Email: anhtuan.ka@hatinh.gov.vn