Ban XD Đảng, UBKTr, VP Huyện ủy

Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống của các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Dân vận của Đảng (15/10), Văn phòng cấp ủy (18/10), Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10) và 65 năm ngày thành lập Hội Liên...