Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban thường trực UBMT tổ quốc huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 21/1, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.