Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

TT

Họ và tên

1

Nguyễn Văn Danh

18

Lê Văn Trọng

2

Bùi Quang Hoàn

19

Trần Bá Toàn

3

Nguyễn Xuân Thủy

20

Phan Hoàng Trường

4

Nguyễn Tiến Hùng

21

Phan Văn Duẩn

5

Trần Đình Tùng

22

Nguyễn Anh Phong

6

Đặng Xuân Lự

23

Nguyễn Thị Thủy

7

Nguyễn Anh Đông

24

Nguyễn Việt Hùng

8

Dương Thị Vân Anh

25

Võ Tá Cương

9

Nguyễn Phi Hải

26

Đinh  Sỹ Quân

10

Hoàng Anh Tú

27

Võ Xuân Mão

11

Phạm Văn Dũng

28

Lê Văn Xuân

12

Hoàng Văn Bẹ

29

Chu Tất Đắc

13

Lê Mã Lương

30

Võ Ngọc Thương

14

Hoàng Trọng Lý

31

Trần Thanh Hải

15

Nguyễn Xuân Thành

32

Nguyễn Đình Trung

16

Nguyễn Xuân Thắng

33

Nguyễn Xuân Lĩnh

17 Trần Thành Nam