Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Sáng ngày 18/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ 22 để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Chủ trì hội...

Chiều ngày 4/9, Ban chấp hành Huyện ủy tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành...