Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Sáng ngày 25/12, Ban chấp hành đảng bộ huyện tổ cức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung trình kỳ hop thứ 4, HĐND huyện khóa XX. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Quảng, TUV,...